Nominera din favorit till S:t Julianpriset 2017

I Stockholm ska alla  - med eller utan funktionsnedsättning -  kunna delta på lika villkor i samhällets gemenskap. De som aktivt arbetar för detta har chansen att vinna S:t Julianpriset.

Välkommen att tipsa om vilken organisation, företag, lokal eller förening du tycker ska vinna S:t Julianpriset 2017. Senast 7 oktober 2016 vill vi ha ditt tips.
 
 
Jag vill nominera följande organisation eller företag 
 
Butik/företag/organisation/förening
Required
Eventuell avdelning/enhet
Adress
Required
Stadsdel
Required
Ev hemsida
 
Beskriv varför de bör vinna S:t Julianpriset 2017
 
Nominering (beskrivning)
Required
 

S:t Julian priset delas ut i fyra olika kategorier. Välj vilken av de fyra kategorierna som passar din nominering:

Välj kategori
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglig information och kommunikation
Arbetsgivaregenskaper
Delaktighet
Required

Beskrivning av kategorierna:  

Fysisk tillgänglighet

Alla ska kunna ta del av Stockholms utbud när det gäller service, shopping, matställen, nöjesliv och fritidsaktiviteter med mera. I denna kategori kan de delta som gjort förbättringar av eller byggt sina lokaler eller anläggningar så att personer med funktionsnedsättning lätt kan komma in och ut, orientera sig, vistas i samt använda dem.

 
Tillgänglig information och kommunikation
Alla ska kunna få information och kommunicera utifrån sina förutsättningar.  I denna kategori kan de delta som aktivt arbetat med att förbättra informationen till eller kommunikationen med personer med funktionsnedsättning. Det kan handla om allt från informationsskyltar och skrifter till webbplatser och andra digitala kanaler.

 
Arbetsgivaregenskaper
Allas arbetsförmåga ska tillvaratas. I denna kategori kan arbetsgivare delta som aktivt arbetar för att anställa medarbetare med funktionsnedsättning och underlättar för alla att delta på arbetsplatsen. 


Delaktighet
Alla människor ska få ha en bra fritid och kunna välja mellan olika verksamheter som till exempel kultur, idrott, rekreation eller att vara med i en förening. I denna kategori kan de delta som bedriver sin verksamhet så att den är tillgänglig och utformad så att även personer med funktionsnedsättning kan delta på lika villkor. Verksamheter som riktar sig till barn och unga med funktionsnedsättning kommer särskilt att uppmärksammas i denna kategori.

 
Bilduppladdning

Om du vill, kan du ladda upp bilder för lokaler, entréer eller liknande som ligger till grund för din nominering.
 
 
 
 
Jag som tipsar heter... (frivilligt)

Alla som är med och tipsar om vinnare till S:t Julianpriset har chans att vinna fina priser.
 
Namn
Mejladress
 
När du fyllt i ovanstående uppgifter, klickar du på "Skicka" nedan, så sparas ditt tips!

Tack för hjälpen!